BURDUR BELEDİYESİ: SİYASİ İKBAL VE EMELLERİ UĞRUNA YURTTAŞI YANLIŞ BİLGİLENDİRİYORLAR

Son birkaç gündür özellikle bazı kişi ve kurumlar tarafından asıl sorumluluk görevi milletle kamu
mallarını korumak olan kişi ve kuruluşlar, siyasi ikbal ve emelleri uğruna yurttaşı yanlış bilgilendirip,
vatandaşı Burdur Belediyesi’ne karşı bir kampanya çağrısında bulunmuşlardır.
Burdur Belediyesi’ne ait taşınmazlarda kiracı olan esnaflarımızın, zaman zaman kira ödemede zorluk
yaşadığı ve kiralarını ödemediği, yapılan Sayıştay Başkanlığı’nın denetimlerinde ve mülkiye
müfettişlerinin yaptıkları denetimler sonucunda kiralar ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi
yönünde, Sayıştay Başkanlığı’nın Burdur Belediyesi 2019 yılı denetim raporunda hem tavsiye hem
de eleştiri kararları mevcuttur.
Gerek yönetmelikler, gerekse Burdur Belediyesi’nin meclisinde alınan kararlar ile pandemi döneminde
kiraların ya ötelenmiş ya da kira alınmamasına karar verilmiştir. Burdur Belediyesi yönetimi ve
Burdur Belediyesi Meclisi olarak bu tip kararları alırken her zaman esnafımızın yanında
olduğumuzu ifade etmiş, yaşanan bu zorlu süreçte de esnafımıza her türlü kolaylığı göstermişizdir.
Ancak esnafın içine düştüğü ekonomik dar boğazı çözmek yerine, esnafın bu mağduriyetinden
yararlanarak siyaset üretmeye çalışanlara cevabımız şudur;
2019 yılı Denetim Raporu’nun 6. bölümünün 10.maddesinde Belediye taşınmaz kiralama
işlemlerinin incelenmesinde, taşınmazların kiralama sürelerinin belediye encümeni kararı ile ihale
edilmeksizin uzatıldığı, sözleşmesi biten ve tahliliye kararı çıkartılan kiracıların tahliye edilmediği
ve yıllar itibari ile sürekli artan kira alacaklarının tahsil edilmediği tespit edilmiştir. Konular önceki
yıl Sayıştay Denetim Raporlarında yer almasına rağmen gerekli çalışmaların yapılmadığı
görülmüştür.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun "Kapsam" başlıklı 1'inci maddesi; Genel bütçeye dahil
dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alını, satım, hizmet, yapım, kira,
trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre
yürütülür, denilerek taşınmaz kiralamalarının Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale ile yapılacağı
hüküm altına alınmıştır.
Adı geçen Kanun’un “Kiralarda Sözleşme Süresi" başlıklı 64'üncü maddesinde; “Kiraya verilecek
taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. … ” denilerek kiralamalarda
sözleşme sürelerinin en fazla 10 yıl olacağı belirlenmiştir.
Raporun devamında ise “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve
yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,
kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için
gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek
zorundadır.” ifadeleri yer almaktadır.
Bazı kiracılarımızın 3 yıl boyunca hiç kira ödemediği ya da kirasını öderken aksattığı ve bu süre
içerisinde kiranın ödenememesi durumunda mali hizmetler tarafından tahliye edilecekleri ile ilgili
evrakların kendilerine ulaştırılmasına rağmen, kiraların zamanında ödenmemesi ve bu nedenle de
Hukuk İşleri Müdürlüğümüz tarafından Sayıştay raporlarında tavsiye ve eleştiri bölümlerinde yer alan
süreç başlatılmış ve sürecin sonunda mahkeme kararı ile kiracıların tahliyesine karar verilmiştir.
Tahliyenin, görev gereği kolluk kuvvetlerince yapılarak, dükkânların içerisindeki malzemenin ise kolluk
kuvvetleri tarafından yediemin deposuna götürülmek üzere belediyemiz personeline teslim edilmiştir.
Bu sürecin sonunda yeniden dükkânların ihaleye çıkartılacağı KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

Ayrıca Kontrol Edin

BELEDİYE ASANSÖRÜ KIRANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Bağlar Mahallesi’ni İstasyon Caddesi’ne bağlayan üst geçitte bulunan asansör, art niyetli kişiler tarafından kırılarak kullanılmaz …

Bir cevap yazın